Зеленият сертификат за антитела влиза в сила

Лабораторните изследвания, доказващи наличието на определено количество антитела, ще могат да бъдат използвани като „зелен сертификат“ на територията на страната от днес, като валидността на удостоверението ще бъде три месеца. Тестове за антитела, направени преди 11 ноември, няма да бъдат зачитани за валидни.

Лабораториите имаха срок да се интегрират с националната здравна информационна система до четвъртък, за да може, когато човек си направи своя тест за антитела, те да изпратят съответните резултати към системата. Тя издава удостоверение и връща на лабораторията националния референтен номер, чрез който тестваният да може с няколко лесни стъпки да получи документа ТУК .

В самото удостоверение има валидност, имена, дата на раждане, тип на теста, чрез който е постигнат резултатът, номер на лечебното заведение, дата на пробонабиране и лабораторен резултат в мерни единици.

Документът ще важи единствено на територията на страната, като същият не дава право на пътуване в чужбина.

Припомняме, че стойностите на антитела срещу SARS-CoV-2, доказан чрез тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG, трябва да надхвърлят праговата стойност 150 BAU/ml.

Документът ще могат да използват както гражданите, които са прекарали безсимптомно заболяването, така и хора, които са си купили от аптеката антигенен тест, положителни са и са се самоизолирали. Същото важи и за хора, които по-късно са хоспитализирани, но нямат документ за изследване с PCR или антигенен тест.

Тестовете могат да са имуноензимни, хемилуминисцентни, флуоресцентно-ензимни и т.н. Изискването е да бъдат със „СЕ“ марка, да имат висока чувствителност и специфичност и да бъдат сертифицирани. Изследването се признава само за IgG антитела.

За автора

Вашият коментар