Започва конкурсът за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков”

От 11 до 13 ноември, 2021, като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Министерския съвет на Република България, в Пловдив ще се проведе 12-ти Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков”, категория „Дървени духови инструменти” – флейта, обой, кларинет.

Организатор е  НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив, с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Пловдив по Компонент 3 от Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата (част от Календара на културните събития на Община Пловдив), семейството на маестро Добрин Петков и Кунка Панчева.

Участниците –  25 млади инструменталисти от 8 до 18-годишна възраст от музикалните училища и училищата по изкуствата в страната и чужбина ще бъдат оценявани от жури в състав:

Председател: проф. д-р Сава Димитров – НМА „Проф. Панчо Владигеров” – София

проф. д-р Борислав Ясенов – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив 

Едуард Сарафян – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив 

Кунка Панчева – НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив

Румен Джуров – Министерство на културата

Конкурсът за млади изпълнители на оркестрови инструменти „Добрин Петков“ дава възможност на участници от различни националности, образователни нива, изпълнителски школи и специалности да се състезават, да контактуват, да обменят изпълнителски и педагогически опит и иновативни идеи при интерпретиране на музика от различни стилове, жанрове и епохи. Това създава условия както за утвърждаване на млади инструменталисти, така и за повишаване на нивото на професионалното музикално изкуство. Провежда се на територията на НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №23.

Провеждането на конкурса се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки, според заповедите на МЗ и МОН. Повече информация за регламента и графика може да откриете на страницата на НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив.

Успех на младите таланти!

За автора

Вашият коментар