Жени за мир и сигурност на 8 март в Пловдив

Събиране под надслов „Жени за мир“ ще се проведе на 8 март от 18 часа на Виенския павилион в Цар-Симеоновата градина. Събитието се организира от Фондация „Екатерина Каравелова“ и цели да покаже важната роля на жените в опазването на мира.

„През 2022 е напълно недопустимо конфликти да бъдат разрешавани с военна сила,“ споделят от организацията и канят всеки желаещ да заяви своята подкрепа към бърза деескалация на конфликта и прекратяване на войната в Украйна.

Преди няколко дни започнаха срещи между Украйна и Русия и едно нещо може да остане незабелязано за много хора, но не и за експертите, които дълги години се занимават с резолюция на конфликти. На масата за преговори липсват жени. Защо това е важно? Има достатъчно данни и анализи, които сочат, че когато жени участват в договарянето на мирни споразумения, то вероятността преговорите да са успешни и да се стигне до сключването на мирно споразумение и то да е устойчиво и дългосрочно е много по-голяма.1

Тази ключова роля на жените е разпозната и именно затова през 2000 година Съвета за сигурност на ООН приема резолюция 1325 наречена “Жени, мир и сигурност”, припомнят от фондацията. 

Резолюцията потвърждава важната роля на жените в превенцията и разрешаването на конфликти, мирни преговори, мироопазващи и хуманитарни операции и участието им в дейности по възстановяване след конфликти. Също така обръща важно внимание на равнопоставеното участие и пълното включване на жените по въпросите на мира и сигурността. 

В качеството си на съавтор на резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН, България отдава приоритетно значение на въпросите, свързани с равноправието на жените във всички области на обществено-политическия, икономическия и социалния живот. На 19 март 2020 г. С решение на Министерския съвет №185 бе приет първият “Национален план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020-2025 г”.

Фондация „Екатерина Каравелова“ припомня поетите ангажименти от България, ключови в настоящата ситуация, а именно:

Раздел 2: Участие

Мерки за насърчаване и подкрепа на активното и резултатно участие на жените във всички мирни процеси, както и тяхното присъствие при формалното и неформалното вземане на решения на всички равнища са водещи принципи за постигането на устойчив мир и сигурност.

Раздел 3: Закрила

Повишаване на осведомеността на обществото по отношение на: защитата на правата на жените и момичетата по време на въоръжен конфликт; предотвратяване на всички форми на насилие спрямо жени и момичета;

Засилване на ангажиментите за предотвратяване на сексуална експлоатация и насилие в извънредни ситуации;

Специално внимание Фондация „Екатерина Каравелова“ обръща на една от целите залегнали в българския национален план, с която се планира осъществяване на специфични дейности, които подпомагат предоставянето на необходимата грижа и успешното интегриране в обществото на жени и момичета, търсещи или получили международна закрила.

Фондация „Екатерина Каравелова“ ще ви очаква на Виенския павилион в Цар-Симеоновата градина от 18 часа на 8 март, за да повдигнем заедно въпроса с участието на жените в настоящата ситуация в Украйна.

За автора

Вашият коментар