500 висшисти с първа работа по програма „Старт на кариерата”

Близо 500 млади висшисти без опит ще започнат първа работа по специалността си в държавната администрация по програма „Старт на кариерата”, която се изпълнява от Агенцията по заетостта. Те ще бъдат наети с 12-месечен трудов договор в централните управления на институциите и техните териториални поделения. Разходите за техните възнаграждения и осигуровки се осигуряват от държавния бюджет за реализиране на политиките по заетостта.

Младежите са класирани и одобрени от бъдещите си работодатели на проведената в края на миналата година процедура за кандидатстване по програмата.

Предстои още младежи с висше образование, класирани във вторична процедура за кандидатстване по програма „Старт на кариерата”, да започнат своята първа работа в държавната администрация на работни места, които няма да се заемат от някои вече класирани младежи.

Агенцията по заетостта реализира тези възможности по реда на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. от 28 януари т.г. Съгласно него до приемане на Националния план за действие по заетостта и не по-късно от 31 март 2022 г. може да се сключват нови договори по програма „Старт на кариерата” и проект „Красива България” от Националния план за действие по заетостта през 2021 г.

Припомняме, че в програма „Старт на кариерата” могат да се включат младежи на възраст до 29 години, които са завършили висше образование и нямат трудов стаж по придобитата специалност. В рамките на 12-месечен трудов договор те ще могат да натрупат първия си стаж, професионален опит и умения по придобитото образование, с което да стартират своето кариерно развитие.

За автора

Вашият коментар