7 хиляди кандидатстват за прием в Пловдивския университет

Най-желаните специалности тази година са „Право“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Софтуерно инженерство“, „Психология“ и „Национална сигурност“

Общо 6948 кандидат-студенти се включиха в кампанията за прием на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за новата академична 2021/2022 година. Броят на подалите документи е с 800 повече в сравнение с миналата година. Данните съобщи зам.-ректорът по учебната дейност доц. д-р Мария Стоянова.

Крайният срок за подаването на документи бе удължен до 1 юли.

Малко повече от половината от всички кандидати – 54,7%, са се възползвали от правото да участват в кампанията с оценките си от държавните зрелости изпити. Като съотношение това е сходно с миналата година, обясниха от Пловдивския университет. Броят на кандидатствалите с оценки от матурите е 3801 души.

Останалите 3147 кандидати се включиха в изпитната сесия от 28 до 1 юли. Предстоят из­пи­ти­те за спе­циал­ността „Ак­тьор­ство за дра­ма­ти­чен те­а­тър“, които ще се про­ве­дат в три кръга – на 15, 16 и 17 сеп­тем­ври. Резултатите се публикуват в раздела за кандидатстудентската кампания в сайта на университета: http://www.uni-plovdiv.bg, където всеки може да провери оценките си със своя входящ номер. Изнесени са и пред сградата на Ректората.

Първото класиране излиза на 6 юли, вторник, обясни доц. Д-р Мария Стоянова.

В Топ 6 на най-предпочитаните от кандидат-студентите специалности тази година начело е „Право”, редовно обучение, държавна поръчка с вписани 541 първи желания от 343 жени и 198 мъже. Те ще се борят за 110 места, разпределени поравно и за двата пола.

На второ място според  първото желание на кандидатите е специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочно обучение, държавна поръчка. Тя е посочена от 534 души. Местата в нея са 50.

Третата позиция е за „Софтуерно инженерство“,  редовно обучение, държавна поръчка с 373 първи желания. Приемът в нея е 90 места.

„Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовно обучение, държавна поръчка е посочена като първо желание от 337 кандидати, което й отрежда четвърта позиция. В нея ще бъдат приети 100 души.

На 5-о място по посочвания като първо желание от 286 кандидати е специалността „Психология“, редовно обучение, държавна поръчка. В нея ще бъдат приети 60 от тях.

Шестата позиция е за специалността „Национална сигурност“, редовно обучение, държавна поръчка, която присъства като първо желание в документите на 219 кандидати. Обявеният прием в нея е 20 места.

Най-често заявяваната специалност в подадените документи е „Маркетинг“, редовно обучение, държавна поръчка. За нея ще кандидатстват 1311 души. Следващата специалност по броя на заявяванията – 1177 пъти, е „Бизнес мениджмънт“, редовно обучение, държавна поръчка. На трето място по този признак е „Психология“, редовно обучение, държавна поръчка. Тя е заявена от 1070 души. На четвърто място се нарежда специалността „Право“, редовно обучение, държавна поръчка. Посочена е в документите на 1042 кандидат-студенти. Специалностите „Национална сигурност“ , редовно обучение, държавна поръчка и „Икономика и бизнес“, редовно обучение, държавна поръчка са заявени съответно 1022 и 1021 пъти, сочи анализът на данните.

Три специалности са с най-голяма конкуренция за едно място.

По този признак начело е „Психология“ задочно обучение, държавна поръчка. За 1 място в нея ще се конкурират 15 души.

По 11 кандидати ще си съперничат за една позиция в специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочно обучение, държавна поръчка и „Национална сигурност“, редовно обучение, държавна поръчка.

59-годишен е най-възрастният кандидат-студент тази година. Той е подал документи за специалността „Право“.

Най-младият е на 18 години и кандидатства за 5 специалности – „Бизнес мениджмънт“, „Икономика и бизнес“, „Национална сигурност“, „Счетоводство“ и „Публична администрация“.

Кандидат-студент е посочил 46 специалности в подадените си документи. Като първо желание е вписал „Психология“.

Най-големият брой изпити, на които ще се явява един кандидат, са 3 – Английски език, Математика и Информатика, съобщиха от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Вашият коментар