АСМ организират седмица на медицинското образование в Пловдив

Асоциацията на Студентите Медици – град Пловдив (АСМ-Пловдив) съвместно със Студентски съвет на МУ-Пловдив организират образователна кампания под надслов „Седмица на медицинското образование “ 08 -11април

Седмица на медицинското образование “ е кампания,  чиято идея е да обучи допълнително студентите по медицина, по теми и въпроси, незастъпени обстойно в Учебната програма, както и да даде възможност за изява, на студенти по медицина със свои реферати .Ще се проведе от 08.04. до 11.04. в aудиторен комплекс на МУ-Пловдив при следната програма:

1. Лекции и семинари от 16.30 всеки един от дните в посочените Аудитории:

 

  • I ден – Спешни състояния –  4та Аудитория
  • II ден – Източна медицина – 5та Аудитория
  • III ден – Регенеративна медицина – 4та Аудитория
  • IV ден– Медицина и право – 4та Аудитория

 

2. Постерна сесия на студенти по медицина от МУ-Пловдив, изложена в Аудиторен комплекс от 08.04.2013 год. до 11.04.2013, като резюметата на участниците ще бъдат публикувани в специално изработена абстракт книжка до края на Април месец 2013 година.
Регистрацията за „ Седмица на медицинското образование “ ще бъде отворена от 24.03 до 05.04. на scome.asm@gmail.com. Ако участваш с постер, трябва да изпратиш в посечения срок – кратко резюме, което ще бъде публикувано в Абстракт-книжката от форума.
 

Вашият коментар