ЕК започна проучване за европейското дипломно приложение

Генерална дирекция „Образование и култура“ към ЕК стартира онлайн проучване за европейското дипломно приложение сред висшите училища в ЕС. Българските институции за висше образование ще могат да дадат своите препоръки, предложения и мнения за подобряване на документа и за потенциалната възможност за цифровизацията му.

Електронният въпросник може да бъде намерен на този интернет адрес

Европейското дипломно приложение се издава безплатно от висшите училища у нас на английски или на друг от най-разпространените езици в Европа. То е допълнение към оригинала на дипломата за висше образование и не заменя официалното приложение към нея. Европейското дипломно приложение съдържа описание на същността, нивото, съдържанието и статута на обучението на дипломираните студенти.

С него може да се кандидатства във всички висши училища на територията на Европейското пространство за висше образование, в което освен България влизат още 47 държави. С документа може да се кандидатства и за работа както у нас, така и в чужбина. 

 

За автора

Вашият коментар