Безплатни обучения и консултации за младежите в Пловдив

Организации в Пловдив през 2017-та година предоставят безплатни информационни, консултантски и обучителни услуги за младежи на възраст от 15 до 29 години. Целта е да се повиши мотивацията за успешно професионално и социално включване, в съответствие с нуждите на младите хора, споделиха представителите от Младежките информационно-консултантски центрове под тепетата. Единият се обслужва от „Младежко сдружение за мир и развитие на балканите“, а другият от Националния алианс за работа с доброволци (НАРД). В Пловдив тази година ще оперира и трети МИКЦ, който се води от сдружение "Голям брат, голяма сестра".

Темите, по които те предоставят групови и индивидуални консултации са свързани с ориентиране в професионален план, развитие на лидерски и предприемачески умения, здраве и превенции, филантропия и доброволчество, консултиране на младежи в криза, дигитална култура и умения, личностно развитие и други. От МИКЦ „МладежСо“ посочиха, че скоро ще има сайт, където младите хора ще могат да получат повече информация. Тази година консултациите ще се провеждат и онлайн.
 
Вера Кирилова – координатор НАРД:

Темите са най-разнообразни: кариерно развитие, доброволчество, здравни превенции. Младежите могат да дойдат на място в офиса на НАРД или ние да отидем при тях в училищата или в клубове, където те се събират. Към нас досега са се обръщали и училищни ръководства, които имат нужда да се справят с определена ситуация възникнала сред учениците. Но към обученията има най-голям интерес. Другото, което много мотивира младежите е доброволчеството. 

Темите и обученията предоставяни от двете организации са различни. Ето какво предлагат от  МИКЦ „МладежCo“ :

Даниел Джинсов от МИКЦ „МладежCo“: Ще започнем с граждански и лидерски умения и компетенции, след това ще продължим с личностно развитие и осъзнаване. Следва как се организират събития и кампании, как се пишат проекти, как се работи с дигитални умения и компетенции. В обществото е прието, че тези умения носят добра реализация и очакваме голям интерес. Другото, което е важно е себеопознаването, като това се очертава друга интересна тема за младите хора. 

Георги Мерджанов от МИКЦ „МладежCo“: Обученията, в които ще участвам включват разписване на проекти по Националната програма на младежта, както и по Еразъм +. Другото, което ще правя е свързано с мобилна младежка работа по места в малките населени места в община Марица и община Куклен. Третата линия, която обхващам е тази на кино вечерите, ще гледаме филми и ще обсъждаме ситуациите в тях, ще се запознаваме с различни режисьори. Също така ще организираме настолни игри, които развиват въображението и уменията за планиране. Творчеството е доста важно умение днес, което се търси от доста работодатели. В офиса на МИКЦ ще се правят и срещи с млади хора, като ще се обсъждат теми, които самите млади хора ще задават. 

През годината във връзка с дейностите на двата центъра ще се реализират и редица събития и кампании за отбелязване на Дни на младежка активност, Международен ден на доброволеца и Ден на младежта. На място може да посетите НАРД на адрес ул. Петко Каравелов 28А и МИКЦ „МладежСо“ на улица „Волга“ 24. 

От двете организации очакват повече от 3000 младежи да се възползват от безплатните консултации и обучения.

Повече за НАРД и любимката на доброволците в България може да видите ТУК

Вашият коментар