По-лесно признаване на чуждестранните дипломи

Европейската комисия насърчава държавите-членки да опростят процедурите, включително преводите на дипломи, издадени от чуждестранни университети. Това се казва в отговора на зам.-председателя на комисията Вивиан Рединг, на питане отправено от Ивайло Калфин.

Рединг добавя, че Европейската комисия улеснява работата на група от държави, които проучват начини за автоматично признаване на университетски дипломи.

Приложението към дипломите, които описват естеството, степента, контекста, съдържанието и статута на завършено образование, е един от начините за облекчаване на абсолвентите, които се опитват да легализират документите си за образователна степен.

Взаимното признаване на професионалните квалификации за регламентираните професии (хуманна медицина, акушерство, инженерство и др.) пък са уредени с европейска директива, която ЕС смята да подобри като въведе професионални карти, които да са достатъчни за признаване на право на практикуване на такава професия в рамките на съюза.

С промяната на Закона за висшето образование в България, университетите получиха правото сами да решават дали квалификацията на кандидатите, позволява те да продължат образованието си у нас. Намален беше броят на изискваните документи, както и институциите, от които трябва да се търси одобрение. Министерството на образованието, което обработва документите на желаещите да узаконят чуждестранните си дипломи, получи наскоро правото да полага апостоли върху документите, вместо Министерството на външните работи.

 

Вашият коментар