Проучване мнението на студентите: Те осъзнават проблемите си

На специална пресконференция проведена на 9.04.2013-та година, младежи, представители на Младежко Сдружение за Мир и Развитие на Балканите (МСМРБ), оповестиха данни от свое проучване, проведено сред 500 студента в ПУ "Паисий Хилендарски" през изминалата година на тема "Корупцията във Висшето образование".

Проектът е част от антикорупционната студентска мрежа, която анкетира и разработва методики за превенция на корупцията в университетите в 5 държави – Хърватска, Молдова, Македония, Сърбия и България.

Студентите имат слабо доверие и са скептично настроени към органа в структурата на университета, които ги представлява. На въпроса кой трябва да се бори с корупцията във Висшето образование, 19% от анкетираните отговарят, че това трябва да е ректорът на ВУЗ-а. Едва 6,6% доверие се гласува на студентския съвет към на ПУ.

От изнесените резултати, 26% от студентите мислят, че основен проблем в университета им е безотговорното отношение на студентите към образователния процес.

Това би трябвало да стимулира младите хора да започнат да се интересуват от образованието си и методите за неговото подобряване, като се започне от най – малките неща, като активност по време на упражнение или лекция, системност, отговорност и старателност.

Други мнения на анкетираните:

Отличават се 14% от анкетираните, които заявяват, че имат комуникационни проблеми с преподавателите си, именно бариерата между студентите и техните преподаватели.

Организирането на дискусии и кръгли маси на теми интересуващи студентите и преподаватели, би било чудесна практика. Mediacafe ви подтиква да действате.

Непотизмът (роднинските и семейни връзки) са посочени също като главен критерии за увеличаването на корупционните практики.

Подкупването е слабо разпространена форма на корупционна политика – съответно 10% от анкетираните студентите заявяват, че са имали пряк опит с подобна практика, за сравнение в Скопие, Македония, където 22% от запитаните твърдят, че са ставали свидетели на това студент да си плаща изпит.

602108_518229218227161_1366720434_n

 

За автора

Вашият коментар