Детска ясла в Бургас ще се отоплява с геотермална енергия

Бургаската детска ясла №3 ще има климатична инсталация за отопление и охлаждане, която ще се захранва с геотермална енергия. Това ще се осъществи, след като проект на Община Бургас за използване на възобновяеми източници получи одобрение за реализация.

Неговата основна цел е да се увеличи делът на използването на енергия от възобновяеми източници, в резултат на което се очаква да бъдат спестени 174 7053 kWh/ годишно първична енергия, както и 276.61 t CO2 спестени емисии. Инталираната мощност за отопление и охлаждане, както и горещото водоснабдяване, ще е 171.6 kW. Годишното производство на енергия от възобновяеми източници ще бъде 234 414 kWh.

За покриване на отоплителния и охладителен товар на сградата, както и битово горещо водоснабдяване, ще бъдат осигурени два агрегата – единият с отоплителна мощност 85,8 kW, а другият с 66 kW охладителна мощност. Чрез специална система от тръби те ще използват температурата от 5 до 23 градуса от два сондажа на дълбочина между 100 и 120 метра без да черпят вода от тях.

Усвоената от земята температура за затопляне или охлаждане ще достига до геотермален колектор, от който ще се разпределя към термопомпени агрегати.

Необходимото допълнително технологично оборудване ще се разположи в съществуващото техническо помещение в сутерена на сградата.

За сградата на Детска ясла №3 е проектирана климатична инсталация с вентилаторни конвектори за открит таван и подово-стенен монтаж.

В рамките на проекта ще се внедри система за мониторинг на потреблението на енергия. Чрез ултразвуков топломер ще се отчита генерираната енергия за отопление и охлаждане от термопомпените агрегати. Ще се инсталират и контролни електромери.

Използването на геотермалната енергия ще се осъществява по проект „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“, Финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Партньор по проекта е Норск Енерджи-Кралство Норвегия, дългогодишен партньор на Община Бургас при изпълнение на проекти в областта на енергийната ефективност.

Предстои подписването на договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за неговото реализиране.

За автора

Вашият коментар