Изкуствен интелект за ред в транспортния хаос

Инженер Теодора Мечева от Техническия университет – филиал Пловдив си е поставила научна цел: да въведе ред в хаоса на автомобилния поток.     Преди 3 години тя избира темата на своята дисертация: „Методи и средства за изграждане на интелигентни пътни транспортни системи“. Терминът „интелигентни транспортни системи“ (ИТС) е въведен през 80-те години на миналия век, когато информационните технологии навлизат в транспорта. Днес, въпреки че няма наложен стандарт за интелигентните транспортни системи, повечето разработки включват иновативни технологии като IoT (Internet of Things), изкуствен интелект, анализ на големи данни (Big Data), Облачни технологии (Cloud). Особено внимание се обръща на сигурността и екологичността, налагат се законови промени.

През първата година от докторантурата си Теодора Мечева сериозно проучва направено досега от световната наука в интелигентните транспортни системи. Счита това за задължително, за да избере цели със значим научен принос. Или иначе казано: които никой досега не е разработвал. През следващите две години от докторантурата  инж. Мечева  вече експериментира. „Експерименталната работа е  много важна за разработките в Техническия университет – филиал Пловдив. В областта на транспорта е трудно и много скъпо да се направят насочени експерименти, затова се насочих към симулационно изследване. Избрах симулатор за пътен трафик с отворен достъп, така че може да се ползва от много учени. Софтуерът, с който правя транспортните симулации се нарича „SUMO” /Simulator of urban mobility/ и е немски.“ – разказва докторнтката  от катедра „Компютърни системи и технологии“ на Техническия университет – филиал Пловдив.

Едно от изследванията обхваща централната част на града, а данните са предоставени от община Пловдив и са извлечени чрез пътни камери, монтирани на натоварените кръстовища. И когато визуализира симулациите си, инж. Мечева  оценява дали нещо не е наред в града, съпоставяйки с представата, която има за трафика. Интересно е, че разработката на докторантката може да бъде приложен на абсолютно всяка пътна мрежа по света. Изследването цели да оцени влиянието на шофьорските навици над пропускателната способност на пътната мрежа.

Друга част от научния труд ще може да се приложи в управлението на бъдещото движение с  автомобили – роботи. Как? С математически средства инженер Мечева изчислява влиянието на роботизираните автомобили върху ефективността на пътния трафик. „В момента има разработки на напълно автоматизирани превозни средства. Все още не са популярни в България. Моето предположение е, че безпилотните автомобили ще  намалят пътните инциденти и забавянето на трафика, причинено от човешките грешки. Предполагам, че точно от това изследване ще излезе добър резултат.“ – споделя една от целите на своята докторантура инж. Теодора Мечева.

Тя работи също върху няколко метода за адаптиране и синхронизиране на светофарите в Пловдив, което при сегашните условия може и ще даде резултат.

Допустими ли са грешки

Инженер Теодора Мечева знае, че винаги ще има отклонения между научните симулации, и реалния транспортен поток. Само че колко са големи? „Когато говорим за ефективност на пътния трафик в града, ние можем да си позволим нашата точност да е плюс-минус 70 автомобила по булевард, по който минават 2000 автомобила. Тази грешка  няма да се отрази върху точността на крайния резултат.“ – обяснява инж. Мечева.             Младият учен вече се е сблъскал и със скептицизма към работата, която върши не само тя, но и колегите й. При откриването на Лабораторията за интелигентни транспортни системи в Техническия университет, част от коментарите са били доста груби: абе защо харчат пари за глупости, вместо с тях да запълнят дупките по пътищата. „От моя гледна точка подобряването на пътната настилка и интелигентните транспортни системи са две съвсем различни сфери. С просто око може да изглежда, че първостепенната грижа за транспорта е да се запълнят дупките. Проблемът с пътната настилка винаги си е бил актуален – от времето на римските пътища та и до днес, но аз съм учен и гледам към бъдещето.“ – не се поддава на негативизма Теодора Мечева.

За автора

Коментари (1)

  1. Изключително съм впечатлен от начинанието на този колектив! Това е бъдещето и този труд един ден ще бъде оценен. Хората, които са го положили може и да не оценят, но разработките един ден ще бъдат много ценни за някого.
    Имам желание да се включа по някакъв начин в изследването или поне да се запозная с резултатите. Имам и с какво да допринеса, а и тези въпроси силно занимават съзнанието ми в последните години.

    Отговор

Вашият коментар