Над 1300 нови жилищни сгради в страната през третото тримесечие на годината

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 г. е 1 316, а новопостроените жилища в тях са 5 812. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. сградите са с 458 повече, или с 53.4%, а жилищата в тях нарастват с 2 008, или с 52.8%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 78.7%, с тухлена – 18.7%, с друга – 2.1%, и с панелна – 0.5%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (79.0%), следвани от жилищните кооперации (15.4%). В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи и жилищните кооперации, докато сградите от смесен тип и вилите намаляват. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив – 196 сгради с 581 жилища, София (столица) – 170 сгради с 1 493 жилища, и Бургас – 141 сгради с 553 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (37.9%), следват тези с три стаи (33.6%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3.8%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на
2022 г. е 548.9 хил. кв. м, или с 48.4% повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а  жилищната площ се увеличава с 52.7% и достига 436.8 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от
97.2 кв. м през третото тримесечие на 2021 г. на 94.4 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 218.7 кв. м, и Смолян – 172.3 кв. м, а най-малка – в областите Разград – 66.9 кв. м, и Търговище – 70.0 кв. метра.

За автора

Вашият коментар