Излезе първо класиране на ПУ „Паисий Хилендарски“

Най-желаната специалност за тази кандидатстудентска кампания е „Маркетинг“ редовно обучение, държавна поръчка

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обяви първо класиране на кандидат-студентите за тазгодишната кампания. Срокът за записване на приетите е от 11 до 14 юли включително, а второто класиране ще бъде обявено на 17 юли, съобщиха от висшето училище.

Най-младият кандидат-студент в ПУ през тази кампания е роден през 2006 година и е заявил желанието си да се обучава в специалности във Факултета по икономически и социални науки. Най-възрастният е роден през 1959 година и е посочил желани специалности от Философско-историческия факултет.

Най-желаната специалност за новата академична година е „Маркетинг“ – редовно обучение, държавна поръчка, която е заявена общо 1207 пъти. На второ и трето място по този показател се нареждат съответно „Бизнес мениджмънт“ – редовно обучение, посочена 1180 пъти, и „Икономика и бизнес“ – редовно обучение – 951 пъти.

Най-много пъти по първо желание е посочена специалността „Право“ в редовна форма, държавна поръчка – 487 пъти. Рекордът по брой заявени специалности от един кандидат за тази кампания е 40, уточниха от ръководството на висшето училище, като допълниха, че най-големият брой заявени изпити от един кандидат са 4 за специалности от Факултета по икономически и социални науки, Филологическия факултет и Педагогическия факултет.

При първото класиране в пловдивската Алма матер най-висок е минималният бал за специалност „Психология“ – задочно обучение, държавна поръчка – 34,04.

Най-масовият изпит през кандидатстудентската кампания в Пловдивския университет е този по говорни и комуникативни умения, на който от 1768 оценки общо отличните са 1375 или 77,77%. От 958 оценки по български език има само една пълна шестица, която се равнява на 0,1% от явилите се. Слабите оценки от този изпит са 278 или 29,02%. Най-много са отличните оценки по английски език – 91 пълни шестици и още 52 отлични, които съставляват 33,88% от оценките на явилите се по тази дисциплина. Най-висок е средният успех от изпитите по немски език и теология – 5,55, а най-нисък по български език – 3,33.

Приетите по първа желана специалност студенти трябва да се запишат от 11 юли до 14 юли 2023 г., в противен случай губят право на участие в следващите класирания.  Студентите, които са приети по втора, трета и т.н. специалност и желаят да участват в следващо класиране, трябва лично или чрез друго лице да подадат декларация по образец при инспектора по специалността, в която са приети до момента. Некласираните кандидати участват автоматично в следващото класиране и не подават декларации.

Декларации се подават за всяко следващо класиране  (второ, трето) в определения за съответното класиране срок за записване. Ако не успеят да се класират за по-предната желана специалност, запазват мястото си в специалността, в която са били приети. Ако бъдат приети в по-предна желана специалност, освобождават мястото си в тази от предходното класиране, уточняват от висшето училище.

Все още не се е провел изпитът по „Актьорство за драматичен театър“. По традиция на ПУ „Паисий Хилендарски“ той се насрочва за месец септември в три конкурсни кръга в три последователни дни. През тази година определените дати са 13, 14 и 15 септември. Продължава приемането на документи за кандидатстване за специалността.

За автора

Вашият коментар