Изтича срокът за прием в първа група на детските градини

Общинската администрация напомня на родителите на родените през 2018 година деца, че крайният срок за подаване на заявления за участие във второто основно класиране за прием на децата им в първа група за учебната 2021/2022 година е 01.06.2021 година (до 23:59 часа).

Това е и срокът, към който всички данни в подадените заявления следва да са актуални. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото.

Обявените свободни места за 3-годишните деца са общо 985, като най-много са в следните детски градини:

– ДГ „Перуника“- район „Централен“ – 54 бр. Сградата е след основен ремонт, с плувен басейн, физкултурен салон и нови детски площадки. Тя ще отвори врати за новата учебна година, затова в нея се откриват три нови групи за деца, родени през 2018 г.;

– ДГ „Майчина грижа“ – основен и втори адрес (район „Централен“);

– ДГ „Елица“ в район „Западен“;

– ДГ „Захарно петле“ и ДГ „Космонавт“ в район „Северен“;

– ДГ „Д-р Е. Бороу“, ДГ „Еделвайс“ и ДГ „Кремена“ в район „Тракия“;

– ДГ „Малина“, ДГ „Малина“ с втори адрес ул. „Бугариево“ №30, ДГ „Осми март“ с втори адрес бул. „Н. Вапцаров“ № 80 и ДГ „Светлина“ в район „Южен“;

– ДГ „Лилия“, ДГ „Маргаритка“ и ДГ „Наталия“ в район „Източен“.

За улеснение на родителите в системата е предвидена функционалност, чрез която те могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни се променят в реално време според подадените заявления и се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“ на интернет страницата на електронната система за прием dz-priem.plovdiv.bg.

Резултатите от класирането ще бъдат ясни към 9:00 часа на 03.06.2021 г.

Вашият коментар