Антикорупционна студентска мрежа – среща на 17.03

Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, част от Антикорупционна студентска мрежа в югоизточна Европа организира среща – дискусия „Прозрачност във висшето образование в България” и представяне на проект „Антикорупционна студентска мрежа в югоизточна Европа”, научи mediacafe.bg Тя ще се проведе на 17 март (събота) от 12.30 часа в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” аудитория 11, град Пловдив. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на OPEN SOCIETY FOUNDATION.
Дейностите по проекта се осъществяват в партньорство с представители на  4 организации от страни от Югоизточна Европа – Хърватска, Молдова, Македония и Сърбия.
"Антикорупционна студентска мрежа в Югоизточна Европа" е многогодишен проект, обхващащ работа по разработване на методология за проучване на специфични корупционни практики във висшето образование и провеждане на проучване за отношението на академичната общност към тях. Организациите-партньори, които участват в мрежата са от 5 страни – България, Македония, Сърбия, Молдова и Хърватска.  В настоящия етап от изпълнението на проекта се предвижда разширяване на кръга от дейности, извършвани от мрежата с включването на обучителен курс за студенти, провеждане на сравнително регионално проучване и анализ на резултатите, провеждане на публична кампания за корупцията във висшето образование и организиране на дейности за популяризиране на прозрачно висше образование.
Като резултат от предишните дейности на организациите в мрежата е издаден наръчник – „Първа помощ за висшето образование: Ръководство по теория и практика на студентските проучвания”, който съдържа практически съвети и методологични инструменти за изучаване на форми на проявление на корупцията във висшето образование и по-специално – отношението на студентите и преподавателите към тези форми.По време на срещата ще бъде представено ръководството и ще бъде дадена възможност за дискусия по основните форми на корупция, засегнати в него и тяхното проявление в българското висше образование.
Във втората част ще бъдат представени основните дейности, предвидени за изпълнение с новия проектен цикъл, проблемите, които ще бъдат засегнати, както и целите които са поставени с изпълнението на проекта.
Считаме, че Вашето участие би допринесло за провеждане на активна и ползотворна дискусия по темата и за ангажираността на институциите за преодоляване на основните проблеми.
За допълнителна информация можете да се свържете с нас на телефон 032 62 22 78 или на  acsn.training@gmail.com 

За автора

Вашият коментар