Декларация за събитията в Катуница от обединени младежки структури

ДЕКЛАРАЦИЯ за диалог между различните общности след събитията в с. Катуница от Национален младежки форум (НМФ), който изразява чрез mediacafe.bg своите съболезнования към семейството и приятелите на Ангел и Павел от с. Катуница.
 
Имайки предвид основните човешки ценности: свобода, толерантност, равенство, солидарност и вярата ни, че развитието на гражданското общество е възможно единствено чрез диалог:
 
ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ да подпомогнат диалога между младите хора, обществото и институциите.
ПРОТЕСТЪТ НА МЛАДИТЕ ХОРА не е протест на етническа основа. Но е протест, които е политически, защото е протест срещу политики, които не се основават на горепосочените ценности. Ние категорично осъждаме всеки опит за етнизация на ситуацията, както и постигането на политически дивиденти.
ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ и призоваваме техните лидери да изразят своите ясни и конкретни ангажименти за решаване на реалните проблеми на младите български граждани – проблеми, свързани с образованието, гражданското поведение и проявите на толерантност и тяхното разрешаване, което е свързано с разпознаването им като ценност.
ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ и ги призоваваме да поемат отговорност и ангажименти за превенция на случаи като този в с. Катуница. Ние подкрепяме всяко действие на българското правителство, което създава условия за трайно и ефективно провеждане на политики, които да възпитават младите хора в гражданско общество и създават условия за равенство пред закона.
ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЪДНА СИСТЕМА и изразяваме своя апел за адекватното прилагане на българското законодателство, което ние всички като български граждани трябва да се учим не само да спазваме, но и да уважаваме.
Като младежка платформа ние обединяваме над 100 000 млади българи от различни етноси и религии, различно образование и дори интереси, но ние сме обединени от ценности, които бихме желали да бъдат възпитавани сред всички граждани, независимо от тяхната етническа, религиозна, социална или друга принадлежности. Като платформа обединяваща младежки движения ние винаги сме се опитвали да водим диалог с институциите и в обществото, да се стремим да създаваме мнение, да дискутираме открито нашите проблеми и нашите виждания.
КАТО ПЛАТФОРМА ОБЕДИНЯВАЩА НАЙ-АКТИВНИТЕ МЛАДИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ ние не подкрепяме проявата на насилие, а призоваваме към активното използване на силата на аргументите и мисълта.
 

За автора

Вашият коментар