Фотоконкурс на тема „Улови мига на доброто“

Ученици от 5 до 12 клас от всички училища в район Централен, могат да участват във фотоконкурса „Улови мига на доброто“. За втора поредна година се организира подобно събитие, свързано с програмата за превенция на противообществените прояви сред подрастващите.

Конкурсът ще се проведе в три етапа, като в първия всеки участник има право да изпрати до три свои фотографии или фотоколажи на електронен адрес komisia_centralen@abv.bg или на хартиен носител на пощенски адрес на район „Централен”. Крайняит срок е 26 ноември 2013г.

Вторият етап протича от 27-29 ноември и комисия от състава на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) избира 20-те най-добри фотографии. Те ще бъдат изложени в сградата на районната администрация на „Централен“. При откриването ѝ ще бъдат наградени учениците, изпратили първите три най-добри фотографии, а останалите ще получат поощрителни награди. Наградите ще бъдат определени в две възрастови групи – 5-8 кл. и 9-12 кл.

В третия етап, който ще започне в началото на 2014 година, изложбата ще гостува в училищата, които са излъчили свои участници.

Вашият коментар