Избират Български младежки делегат в ООН на национален конкурс

За осма поредна година Дружеството за Обединените нации в България организира национална кампания за избор на Български Младежки Делегати в ООН за участие в 69-тата сесия на Общото събрание на ООН, заседанията на Комисията по социално развитие на ООН и мероприятия на национално равнище. Кампанията е с подкрепа от Министерството на външните работи, като официални партньори на Програмата са Национален младежки форум и ISIC България.

Български младежки делегат е млад човек, избран чрез прозрачен национален конкурс, който се включва в националната делегация на България в ООН като експерт по младежките въпроси и представлява българската младеж по време на Общото събрание на ООН през м. октомври и Комисията по социално развитие на ООН през м.февруари. Подобна позиция младежки делегат съществува едва в 30 държави от цял свят.

С програмата „Български младежки делегати в ООН“, България се нарежда сред страните лидери в световен и европейски план, които признават младежта като равностоен партньор в процеси на вземане на решения на национално и международно равнище. България вече се цитира от програмата на ООН за младежта, Световната федерация на Дружествата за ООН и други за водеща световна практика в топ 5% процента от 193-те страни членки на ООН. Мисията на Програмата е да служи като мост на ефективна комуникация и взаимодействие между младите хора в България, младите хора по света и управляващите.

Тази година селекционната кампания ще се състои от четири кръга, като новите младежки делегати ще бъдат избрани през месец май. Подробности за критериите за кандидатстване, селекционните етапи, както и формуляр за кандидатстване може да намерите на http://bgyouthdelegate.org/stani-mladezhki-delegat/2014-2015/.

Срокът за кандидатстване е 06 Май.

Програма „Български младежки делегат” – Защото младите хора са решението, а не проблемът!

Български младежки делегати в ООН 2013/2014

За автора

Вашият коментар