Конкурс за студенти, желаещи да бъдат автори на вестник

За четвърта поредна година студенти могат да кандидатстват в конкурс за автори на вестник "Поколение Европа". Публикацията се издава от Информационното бюро на Европейския парламент в България по случай Деня на Европа – 9 май.

Инициативата е насочена към студенти от всички колежи и университети на територията на България и Европейския съюз, които учат редовно или задочно за бакалавърска, магистърска или докторантска степен. Крайният срок за кандидатстване е 19 февруари 2015 г.

Желаещите да участват трябва да изпратят кратко есе на имейл epsofia@europarl.europa.eu на тема "Европейският съюз и помощта за развиващите се държави: инвестиция в нашето бъдеще?" или "Как влияе ЕС на моето ежедневие?". Изискването е материалите да бъдат авторски, написани на български език и да не бъдат по-дълги от 400 думи. Няма да бъдат допуснати за участие победители в предишни конкурси на Информационното бюро на ЕП.

През месец март 2015 г. избраните студенти ще имат възможността да посетят Европейския парламент в Брюксел или Страсбург, за да се запознаят отблизо с институцията и да подготвят своите материали за вестника. Разходите по пътуването и престоя в чужбина се покриват от Информационно бюро на ЕП в България, като авторите няма да получат заплащане за своите статии. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в края на февруари 2015 г.
 

Вашият коментар