Коучинг + младежка работа = Трейнинг курс

Търсят се двама младежи, които да участват в обучителен курс

 В периода 19 – 24 август 2015 г. в Полша, Bielsko-Biała ще се проведе Трейнинг курс "Better Start Coaching"(Коучинг + младежка работа).

Сдружение с нестопанска цел ВИА СИВИК  търси двама младежи, които да участват в обучителен курс, в който се представя "Коучинга" като модерна част от младежката работа и ефективен метод за професионално и кариерно ориентиране и развитие.

Обучителният курс е подходящ за вас ако:

  • имате интерес да станете треньор и да се запознаете по-добре с това какво е коучинг;
  • сте на възраст от 18 до 30 години и имате опит в обучението на младежи, работа по проекти, доброволчество и неформално образование;
  • владеете английски на добро ниво.

Разходите по настаняване, храна и дейности се покриват по проекта. Разходите за път се покриват до 250 Е. Ако искате да кандидатствате, изпрате ваше CV във формат Europass и кратко мотивационно писмо на тема "Защо искате да се включите в обучението, какво очаквате да научите и как възнамерявате да приложите наученото в работата си" не по-късно от 18 юли, 17:00 ч.  Документите изпращайте на английски език на имейл viacivicbg@gmail.com, Subject: TC, Poland
 

Сдружение с нестопанска цел ВИА СИВИК е учредено през 2009 г. Основната цел на сдружението е да подпомага активното включване на млади хора в различни области на обществения живот; да насърчава личностното развитие и демократичното гражданско участие; да подкрепя развитието на способностите и потенциала на младежите от различни социални и етнически групи, както и на на младите хора с увреждания.

Повече информация можете да намерите ТУК.

За автора

Вашият коментар