Къде са ми здравните осигуровки?!

Държавата си спестява хиляди левове, за сметка на току-що завършилите висшето си образование безработни млади хора. Казусът е следния:

Ако сте оставили работата (поне през последната година от следването си), за да си подсигурите добро представяне на Държавния изпит или да изпипате дипломната си работа, то следва, че сте оставили грижата за здравните си осигуровки в ръцете на държавата. До тук добре, но проблемът идва тогава, когато успешно завършите бакалавърската си степен и все още се колебаете дали да продължите да учите и какво точно. Желанието ви да си намерите бързо работа, отговаряща на придобитото образование, не угасва, а месеците си минават.

В един момент вие осъзнавате, че здравноосигурителният ви статус е прекъснат и трябва да плащате вноските за 5-6 месеца назад. И тогава си задавате въпросът: „Аз си взех държавния изпит преди 2 месеца… още диплома нямам, но здравните осигуровки са ми спрени от по-рано… Защо?!“

Отговорът е много прост – Защото така!

На практика Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) не определя конкретно кога трябва да бъдат преустановени здравните осигуровки от държавния бюджет. Съгласно чл.40, ал.3, т.2 от Закона за здравното осигуряване, „осигуряват се за сметка на републиканския бюджет студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст”. Което означава, че всеки може да си го тълкува както си пожелае…, а то така се и получава.

Всеки университет сам избира крайната дата, като ПУ „Паисий Хилендарски“ и Технически университет, както и повечето университети в страната, осигуряват студентите си до месец юли (включително), независимо, че датите за държавен изпит и защити на дипломни работи са много по-късни.

Споменавам датите да държавен изпит и защита, поради друго тълкуване на чл.40, ал.3, т.2 от ЗЗО, според което здравните осигуровки на студентите редовно обучение, трябва да са за сметка на републиканския бюджет до първа дата на Държавен изпит или защита на дипломна работа. Според Кодекса за социално осигуряване (КСО), държавата трябва да плаща до втората дата на държавен изпит или защита. А последното възможно разбиране на „закона“ е, че се плаща до дипломирането, независимо на коя сесия, но не по-късно от навършването на 26 години.

Разчетворена от правните неточности се отправих към Териториалната дирекция на НАП, за да получа компетентен отговор на въпросите си, та белким нещо ми се изясни. Там ми отговориха любезно и компетентно… и ме объркаха още повече…

 

pari_zdraveopazvane

Всеки университет се оказва самостоятелна държава и взима самостоятелни решения, защото текстовете го позволяват. Всеки ВУЗ попълва специален документ по образец на НАП, с данните на лицата, които трябва да бъдат здравно осигурени за сметка на държавния бюджет. Когато липсва информация от висшето училище, осигуровките се преустановяват. Съществува вариант, с който студентът може да представи уверение, че датата на държавния му изпит или защитата на дипломната му работа е месец, два или три след прекъсване на осигуровките му и служителите да го въведат „ръчно“. Но оказва се нямало такава практика, защото такива студенти били хиляди и е голяма хамалогия

Оставям на всеки от вас да прецени има ли нещо сбъркано тук, или всичко е наред!

 

 

За автора

Вашият коментар