Обявено е стартирането за приемане на проекти по Националната програма на младежта

Министерството на младежта и спорта обявява началото за набирането на проектни предложения по НПМ. Проектни предложения могат да се предоставят по следните теми:

– Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи – за проектни предложения с продължителност 6 месеца и максимална стойност на финансово подпомагане 8 000 лв.;

– Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа – за проектни предложения с продължителност 6 месеца и максимална стойност на финансово подпомагане 8 000 лв.;

– Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места – за проектни предложения с продължителност 6 месеца и максимална стойност на финансово подпомагане 6 000 лв.;

– Тематична област 5. Младежко предприемачество – за проектни предложения с продължителност 6 месеца и максимална стойност на финансово подпомагане 8 000 лв.;

– Тематична област 6. Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС – за проектни предложения с продължителност 6 месеца и максимална стойност на финансово подпомагане 15 000 лв.

Проектните дейности могат да се реализират в периода 01 юли 2017 г. – 31 март 2018 г., за всички тематични области, като кандидатстващата организация самостоятелно преценява в кой период ще реализира своя проект.

Формулярите за кандидатстване, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта.

 Проектите се подават в деловодството на Министерство на младежта и спортаа също така по куриер или по пощата на адрес: град София, пощенски код 1040, бул. Васил Левски № 75.

 Краен срок: 7 април 2017 г.

Вашият коментар