Отворен конкурс „Развитие на лидерството в местната филантропия“

Отчитайки нарастващия интерес на различни нестопански организации и неформални групи към набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители, ФРГИ ще финансира 3-5 организации, които работят системно за привличане на дарители от общностите към подкрепа на каузи, които стимулират развитието, иновациите в дарителството, утвърждаването на демократичните ценности и повишаване на гражданската активност.

Конкурсът е отворен до 31 март 2015 г. Формуляр за кандидатстване можете да намерите ТУК.

Успешните кандидати ще получат:

– Финансиране в размер на 50% от предвидения в проекта едногодишен бюджет за развитие на своята дарителска програма (минимален размер на грантовете – 5 000 лева, максимален размер – 20 000 лева).

– Обучения за развитие на капацитет за набиране на средства.

– Техническа помощ за реализиране на планираната в проекта дарителска програма.

– Участие в събития за обмяна на опит със сродни организации, които развиват дарителството във и за общността, в която работят.

Успешните кандидати са организации, които:

– Работят във и за развитието на общности, дефинирани не само по географски признак.

–  Системно развиват дарителството като един от основните ресурси за подкрепа на граждански каузи, свързани с развитие.

– Предлагат иновации за привличане на дарители като онлайн дарителски платформи и други нови за страната подходи.

Чрез този конкурс ФРГИ не се стреми да окаже подкрепа на:

–  Организации, които набират средства за социални услуги или хуманитарна помощ.

–  Международни организации с клонове/представителства в България.

Вашият коментар