Предстои Национална младежка конференция във Варна

Не пропускай да участваш в най-голямото младежко събитие в България

Предстои Национална конференция „Предизвикателства и предпоставки за насърчаване на цифровата грамотност, цифровите умения и формирането на трансверсални умения у младите хора с цел по-ефективно и ефикасно цифрово приобщаване и достъп до пазар на труда“  

Над 100 участника ще бъдат активно включени в разработването на препоръки за необходимите умения, които младите хора следва да притежават, за да бъдат активни граждани и да постигнат своя пълен потенциал, както за реализация на пазара на труда, така и като инициатори на идеи и социални проекти.

100 представители на младежкия сектор в страната, експерти от различни области на социалните иновации и дигиталните технологии, ще се съберат с идеята да посочат основните умения нужни за професионалното използване на информационните и комуникационни технологии, ролята на физическите пространства при създаването на условия за развитие на умения и европейския контекст на цифровото приобщаване.

Темата поставя акцент върху компетенциите, необходими на младите хора да разгърнат потенциала си като активни и уверени граждани – развитие на основни умения за реализиране на пазара на труда и придобиване на грамотност в цифровите технологии.

По-време на събитието ще се дефинират цифровите и трансверсални умения и какво е тяхното предназначение и къде могат да се придобият. Основна информация за европейския и национален пазар на труда и как да се възползваме от неговите предимства. Ще се изведе значението на младежките зони и споделената инфраструктура за развитието и консолидирането на умения и потенциал и ще бъде предоставена информация за предприемачески програми и държавни механизми за финансиране на проекти и идеи.

Лекторите в панелите са международни и национални предприемачи в областта на ИКТ сектора и развитието на социални умения, представители на министерства и агенции.

В конференцията могат да участват представители на бизнес организации, младежки организации и представители на НПО сектора, активни граждани. Няма специфично изискване за участие. Участниците могат да бъдат както в целия спектър на йерархията на своите организации – ръководни функции, доброволци, инициатори на идеи, които не представляват организация.

Във връзка с XI –тото провеждане на Младежко изложение Варна, всички участници ще имат възможността да представят своите организации, събития, каузи и идеи. Удачно е да се подготвят рекламни материали и интересни неформални игри и/или казуси, с които да се ангажират посетителите на изложението. 

Регистрацията за събитието ще е активна до 19 септември. Одобрените участници ще бъдат оповестени на 21 септември. За кандидатстване се изисква да попълните следната форма 

Предварителната програма на събитието може да свалите от тук

Разходите по настаняване и храноден ще бъдат покрити от организаторите на събитието. Разходите при пътуване с влак и автобус са покрити в двете посоки.  

На  2-ри октомври  ще се проведе традиционното XI-то Национално младежко изложение. Изложението ще се състои на пристанището в гр. Варна. Както всяка година младежките организации ще имат свой собствен щанд, на който ще представят своите организации, събития, каузи и ще имат възможността да осъществят контакт помежду си.

За автора

Вашият коментар