Предстои Национална младежка конференция във Варна

Не пропускай да участваш в най-голямото младежко събитие в България Предстои Национална конференция „Предизвикателства и предпоставки за насърчаване на цифровата грамотност, цифровите умения и формирането на трансверсални умения у младите хора с цел по-ефективно и ефикасно цифрово приобщаване и достъп до пазар на труда“   Над 100 участника ще бъдат активно включени в разработването на … Продължение