Включи се в Национална младежка конференция „Младите хора в съвременна България“

Национален младежки форум отправя покана за участие в Национална младежка конференция „Младите хора в съвременна България“, която ще се проведе от 24-ти до 26-ти ноември  в София.

Националната младежка конференция “Младите хора в съвременна България“ ще събере на едно място активни младежки представители на организации и неформални групи заедно с представители на администрацията, отговорни за провеждането на младежката политика в България.  По време на събитието те ще имат възможността да дискутират заедно темите, свързани с  осъществяването на политиките за младежта на местно, национално и европейско ниво, връзката между образование и заетост, както и участието на младите хора в процеса на взимане на решение по въпросите, които ги засягат.

Основна цел на събитието е поставянето на акцент върху важността от развитието на младежките политики, осъществяването на структурен диалог между младежки представители и представители на администрацията, а също така и формулирането на конкретни препоръки за представяне пред отговорните институции и отстоявани от младежките организации. 

Участници в конференцията могат да бъдат председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.) представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите, младежки работници.

Желаещите да участват трябва да попълнят онлайн формуляр за регистрация не по-късно от 00:00 часа на 19-ти ноември 2016 г. 

Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите.

Потвърждение за участие кандидатствалите ще получат чрез електронна поща след 20-ти ноември 2016 г.

За автора

Вашият коментар