Въвеждат съвременни техники и методи на обучение в пловдивските училища

 Петгодишният проект “Иновативни училища“ стартира в 8 учебни заведения

Над 10 000 деца от различни училища в гр. Пловдив ще бъдат включени в мащабен проект за подобряване на образованието. Проектът „Иновативни училища” ще продължи 5 години, а програмата представлява серия от методи за организиране по нов начин на обучението и учебната среда. Целта на прилаганите новаторски практики е всички деца да бъдат активни и въвлечени в учебния процес постоянно, за да се повиши мотивацията на учениците, да се развият техните умения за анализ, презентиране, позитивно общуване, работа в група и да се подготвят за успешната си реализация след 10-15 години във високо технологично общество.

 Учителите, които са дефинирали ежедневните трудности и натовареност ще променят организацията и методите на преподаване, така че те също да се чувстват в по-голяма степен удовлетворени и оценени чрез постигнатите резултати и успехи на техните ученици. Участниците в проекта ще използват проектно-ориентиран подход, ще създават условия за работа на децата в екип, ще използват съвременни технологии във всяка класна стая, ще се обучават как да анализират професионално ситуациите и да прилагат различни начини на управлението им.

Акцент е също интегрирането на учениците, подкрепа на различните таланти на децата и превенция на агресивните прояви. Ще бъдат приложени и нови методи на преподаване и на практика ще се подобри качеството на образователния процес в учебното заведение. За основа ще се ползват утвърдени британски образователни модели.

В първия етап на проекта са включени осем учебни заведения от Пловдив – ОУ ”Райна Княгиня”, ОУ ”Яне С андански”, ОУ ”Алеко Константинов”,  ОУ ”Патриарх Евтимий”, ОУ ”Кочо Честеменски”, ОУ ”Йордан Йовков”, ОУ ”Елин Пелин”, СОУ ”Любен Каравелов”  с активното участие на техните директори и над 100 преподаватели. Те ще преминат през специално обучение, за да могат да разработват и въвеждат иновативните методи на програмата в обучението.

Проектът е отворен и към всички останали училища и всяко учебно заведение или учител могат да се включат.

Реализираните добри практики ще бъдат оценени спрямо стандартите за иновативно училище в съответствие с новия закон за предучилищно и  училищно образование и  ще бъдат презентирани на заключителна конференция през месец юни и на сайта на фондация „Световен образователен форум“ 

 

Вашият коментар