ПУ обявява допълнителна сесия за прием за 18 магистърски програми

Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" обявява допълнителен прием за учебната 2015/2016 година за 18 магистърски програми. Това съобщи Деканът на Факултета – доц. д-р Красимира Кръстанова.

През тази академмична година стартират и някои нови магистърски програми: Археология и археологическо културно наследство, Биополитика и обществено здраве, Гражданско образование и обществени науки, Културен мениджмънт и Туризъм и културно наследство на Балканите. Обучението за последната специалност се осъществява във филиала на Пловдивския университет "Любен Каравелов" в град Кърджали.

Документи за кандидатстване се приемат от днес, 16 октомври, до 28 октомври 2015 година в стая 208 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032 261 358, e-mail: chilikova@uni-plovdiv.bg. За магистърските програми, в които обучение се провежда и във филиалa на университета в град Кърджали, документи се подават в съответния учебен отдел, уточни доц. Кръстанова.

Събеседването с кандидатите за магистърските програми Културен туризъм и културно проектиране, Управление на културното наследство и Културен мениджмънт ще се проведе на 29 октомври 2015 година в сградата на ПУ на ул. „Костаки Пеев“ 21. Допълнителна информация за зала и час за начало на събеседването ще бъде публикувана на сайта на програмата

Резултатите ще бъдат обявени на 29 октомври 2015 година на сайта на Философско-историческия факултет. Срокът за записване е от 29 октомври до 6 ноември 2015 година.

 

Вашият коментар