Откриха Център за компетентност в бившата сграда на девическия колеж

Днес в Техническия университет – филиал Пловдив беше тържествено открита реставрираната и обновена сграда на бившия девически колеж „Свети Йосиф“, в която се помещава 3-ти корпус на висшето учебно заведение. Гостите бяха посрещнати с красивите песнопения на хор „Евмолпея“. Тук се бяха събрали представители на 6 висши учебни заведения, партньори в осъществяването на  проекта, представители на бизнеса, заместник-кметът на община Пловдив Анести Тимчев и еврокомисар Мария Габриел. Красивата сграда на ул. Цанко Дюстабанов“ № 8, в която се помещават 20 нови научни лаборатории е обявена през 1985 година за архитектурно-строителен паметник на културата. От 2009 година е паметник на урбанизма и културния пейзаж в историческата зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“.

Реставрацията на сградата започна през 2019 година, а средствата за ремонтните дейности в размер на  2 223 300, 80 лева са отпуснати по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“. В момента екип на Техническия университет – филиал Пловдив подготвя и обявява обществени поръчки за доставката на научна техника на стойност  9,8 милиона лева. Общо в 3-ти корпус ще заработят 20 научни лаборатории, плюс още две във 2-ри корпус, като стойността на тяхното обновяване влиза в посочената по-горе сума.

Ето как директорът на Техническия университет проф.д-р Въльо Николов коментира на какви цели ще служи новият център за компетентност: „В университета имаме научно-изследователски сектор със специализирани лаборатории,  в които правим разработки, необходими на компании, обръщащи се към нас за инженерна помощ. По този начин  ще работи и в Центъра за компетентност, само че на много по-високо научно и инженерно ниво. До приключване на програмния период през 2023 година имаме ограничение да ползваме придобитото оборудване максимум 20 на сто от работното време за съвместни разработки с бизнеса от региона. Що се отнася до резултатите от научните изследвания, те ще бъдат общодостъпни и безвъзмездно предоставени на всички, които проявяват интерес към тях. Но най-ценното от гледна точка на обучението на бъдещите инженери е, че те ще имат достъп до най-модерната научна техника в света. Вярваме, че в Центъра за компетентност ще привлечем да работят след завършването си, най-добрите студенти с интерес към науката.“

Еврокомисар Мария Габриел поздрави създателите на Центъра за компетнтност, подчертавайки, че всички участници в проекта са показали, че знаят как се гради общност между научно-изследователски институции, университети и бизнес, общност между местна власт и европейски институции. „Центърът за компетентност стъпва на 3 здрави основи: на партньорството и полезните взаимодействия, създадени при осъществяване на проекта; на младите инженерни таланти, които могат точно тук да намерят мястото си в живота, като развиват идеите си и живеят добре; на приложимост на идеите и на разработените научни продукти и услуги, за да направят средата ни за живот по-добра“. Тя счита, че Центърът за компетентност има перспективи за развитие,  финансирано със средства от над 100 млрд. евро от програмата „Хоризонт Европа“, и програма „Еразъм плюс“, чийто бюджет е 28 млрд. евро.

Пламен Панчев – създател и управител на клъстер „Тракия икономическа зона“ заяви, че компаниите от зоната имат добър опит в работата си с екипа на Техническия университет – филиал Пловдив и разчитат, че новата научна база на Центъра за компетентност ще направи съвместните инженерни проекти по-ефективни. Имаме възможност и вече работим с екипа на еврокомисар Мария Габриел. Ние участваме в програма за привличане на инвеститори и новият Център за компетентност ще ни даде нов надежден инструмент в тази конкуренция, заключи Пламен Панчев.  

За автора

Вашият коментар