За 7-ма година младите се събират във Варна, темата е „Младежки работник“

Последните Европейски и национални доклади сочат, че процентът на включване на младите хора в младежки дейности и такива, които са обект на младежка работа е едва под 1% и остава нисък в България в последните години, в сравнение със средния за Европа – 9%.

Седмата Национална среща ‘’Младежки работник’’ ще се състои от 24-ти до 28-ми юни във Варна. Тя ще въвлече над 150 участника, младежки лидери, активни млади хора и цели да реализира провеждане на структурен диалог по въпроси относно перспективите за развитие и утвърждаване на младежката работа като цяло и младежкия работник в частност.

Една от важните цели е изготвянето на консенсусен политически документ, който да отрази ролята на младежката работа и да спомогне за припознаването на младежкият работник, като градивна част от обществото.

Участниците са младежки работници и активни хора, работещи в сферата на младежта от цялата страна, на възраст от 18 – 30 години, както и отговорните за взимане на решения. Участниците преминават през различни тренировъчни, обучителни и презентационни модули, включващи в себе си методиките на неформалното образование. Те са провокирани да изкажат своето мнение по темата и да допринесат за нейното развитие. 

Популярен инструмент за диалог е така нареченото Младежко студио, в което участниците имат възможността да зададат своите въпроси към младежки лидери, политически отговорни лица, както и да изкажат мнение по темите, които ги интересуват. По време на срещата се провежда Национално младежко изложение, чиято цел е да представи младежките организации в една от основните им роли, а именно за развитието на младежката работа и младежкия работник.

Дългосрочните ползи от Националната среща се изразяват в изготвянето на документ, съдържащ в себе си обединена информация от младежи, представители на най-активните НПО в страната, с който се дава основата за последвал диалог с институциите. В документа се дефинират и термините и тяхното значение, което е съществено важно за воденето на реални и аргументирани младежки политики.

Регистрация на форума може да направите веднага на сайта на организаторите от МСМРБ ТУК.

Форумът ще се проведе от 24-ти до 28-ми юни във Варна. 

Време е младите да вземат думата!

За автора

Вашият коментар