Мобилно приложение помага на учители и родители на деца с увреждания

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ организира днес от 13.30 часа в хотел „Империал“ събитие на тема „Подкрепа за учители и треньори за планиране и организиране на приобщаващи спортни дейности“. 

В него ще бъде представено безплатно мобилно приложение в помощ на учители, треньори и родители на деца и младежи с увреждания.

Участници ще бъдат експерти от България и чужбина в областите на приобщаващото образование, педагогиката, физическото възпитание и спорт, работа с хора с увреждания и техните семейства.

Работната програма на семинара ще включва: тематични презентации в областта на приобщаващото спортно образование на деца и младежи с различни видове увреждания и подходи за адаптиране на образователния процес и преподавателските стратегии според нуждите им.

Основната тема на събитието ще бъде демонстриране и предоставяне за безплатно ползване на: база данни с приобщаващи спортни практики в училища/младежки организации; учебна програма и учебни материали; мобилен и онлайн инструмент за самооценка в подкрепа на учителя/треньора при оценяването на изучения материал; мобилно приложение за обучение, интегрирано чрез онлайн портал.

По време на семинара ще бъдат обсъдени възможностите за насърчаване на сътрудничеството между специалистите, работещи с деца и младежи с уреждания.

 

 

Вашият коментар