Енергетика – същност и роля в моя живот

Как лесно и достъпно да подходим към Енергетиката?  Звучи като трудна задача (и е!), но намираме темата за решаваща в актуалния контекст и вярваме, че е необходимо да не подминаваме тази дискусия.

Септември започна и лятната почивка вече е към своя край. Тази есен няма да е обикновена, защото е синоним на предстоящата предизборна кампания и избори за Народно събрание. Всички очакваме приповдигнати дебати, сблъсък на аргументи и политическите ценности, надпревара на политически визии и идеи.

Една от темите, която смятаме, че ще бъде водеща в предизборната кампания, е тази за енергетиката. Сама по себе си тя става все по-актуална и значима на международната политическа сцена, така че няма как да подмине и нас.

Smartigraphs  са подготвили няколко инфографики и основна информация по темата

Енергетиката като наука и като част от икономическия сектор е трудна, често забулена в мистерия и подправена с множество интереси материя. Но въпреки това тя заема изключително голяма част от нашето ежедневие и би следвало да знаем как да боравим с нея.

Кога за последно си купихте барел петрол?

Не е ставало, нали? Но кога за последно си заредихте колата преди да запалите към морето? Поскъпването на петрола на пръв поглед не ни засяга, но пък поскъпването на горивата и цената на тока пряко влияят на живота ни. Често, забързани в ежедневните тревоги, не ни остава време да се замислим кое и как оказва влияние върху нас. Енергетиката е част от онези отнесени метафизични сфери, които не засягат нито вас, нито мен. Но уви… оказва се, че всеки ден си имаме вземане-даване с нея. Ето защо…

Енергийният сектор като част от икономиката все по-усилено се развива и заема нови ниши и дялове. В още по-голяма степен започва да си взаимодейства с политическите процеси, което допълнително усилва значението на категорията. Няма как да сте пропуснали и напоследък да не сте чували термина енергийна сигурност от масовите информационни канали. Каква е тази сигурност и какво общо има петрола, природния газ и електроенергията с държавата, политическите партии и националната сигурност?

Нека да направим една мисловна игра

Огледайте се около вас и в рамките на 1-2 минути се опитайте да изброите няколко продукта, предмета или друго, за чието производство, преработка или доставка не са необходими нефтени продукти, въглища, гориво, електроенергия. Какви са резултатите?

Излиза, че по-голямата част от нещата, които ни заобикалят под някаква форма се нуждаят от енергетиката. Тогава не е трудно да си представим каква огромна роля играе енергетиката като икономически отрасъл спрямо всички останали други икономически дейности, каква огромна роля оказва и върху живота на всеки един от нас. Ето защо и интересите в тази област са огрооооомни и тук не става въпрос за пари… а за много пари и власт. А където има такива интереси, има и политика…

След първата петролна криза от 1973 г., когато страните-износителки на петрол налагат ембарго за по-голямата част от западните страни, ясно си проличава, че енергийните ресурси вече са силен коз и внимателно трябва да се играе с него. Постепенно политическите лидери започват да обръщат все по-голямо внимание на енергийните ресурси – кой разполага и се разпорежда с тях. Оказва се, че тези държави, които разполагат с големи количества енергийни ресурси предявяват претенцията да заемат полагащото им се място на международната сцена, защото те държат в ръцете си „черното злато”. А тези държави, които нямат благородния елемент, започват да създават стратегии и програми за намаляване на своята уязвимост и податливост на влиянието на първите. Така се заражда идеята за енергийната сигурност.

Енергийната сигурност днес се приема като едно от звената, съставящи националната сигурност на всяка една държава. Освен запазването на суверенитета, неприкосновеността на националната територия и опазването на населението, гарантирането на енергийни ресурси и доставки също стават приоритет. Трудно и мъчително би било да си представим в този свят на всепоглъщаща технология да живеем без електричество, гориво за превозните ни средства, без текстил и медицински продукти, нали?!

Именно поради огромната роля, която енергетиката играе в живота на всеки от нас и в живота на обществата се оказва, че този сектор е въпрос от национална сигурност. Гаранцията, че отделната държава има капацитета да си осигури енергийни ресурси (чрез собствен добив, чрез алтернативни източници или чрез доставки), така че стопанските дейности, икономиката като цяло, животът на домакинствата и въобще на всеки един индивид да се развиват нормално. Енергийната сигурност за повечето държави се състои в това да си осигурят адекватна диверсификация на енергийни източници, така че да бъде гарантирано наличието на необходимите ресурси в страната. Тъй като не всички страни имат залежи на нефт, природен газ, въглища, а също така и съществуващите вече климатични проблеми, налагат създаването на нови концепции за енергийни източници.

През втората половина на ХХ век зелената идея за адекватно и целесъобразно ползване на природните ресурси задава началото на зелената вълна и в енергетиката. Днес възобновяемите енергийни източници (фотоволтаици, ветрогенератори, биомаса) са не само деца на зелената идея за опазване на планетата ни, но и още една алтернатива, която държавите могат да използват, за да си осигурят повече независимост по отношение на енергийните си ресурси.

Оказва се, че независимостта е едва ли не ефимерно състояние, което не може да се достигне. Винаги си зависим от нещо или някой. Така е и при държавите – не можеш да гарантираш абсолютна енергийна независимост, освен ако нямаш цялата Менделеева таблица, заровена на твоя територия.  Знаем, че късметлийката е само една – Русия с нейния Сибир.

Затова държавите компенсират своята зависимост от енергийни ресурси, като увеличават броя на субектите, от които са зависими. Например организира се доставката на втечнен природен газ от една страна, природен газ по газопроводи от други 2 страни и т.н. Търси се ефектът на колективната отговорност… когато повече от един трябва да бъде отговорен, то такъв няма. Идентично е и при енергийната зависимост…

… ако разчиташ на повече от един субект, то зависимост няма.

Това е един ведър прочит на смисъла на енергийната диверсификация и обяснение на връзката между енергийната и национална сигурност. Ако приемем, че последната гарантира нормалния ход на живота за гражданите, обществото и държавата, то всички елементи, които пряко засягат нормалното му протичане следва да бъдат част от нея.

С това, надяваме се, леко и неотегчаващо въведение в сферата на енергетиката ви приветстваме към един необикновен септември.

Ще държим напрежението високо, но ще намираме начини и да отпускаме, за да не ни прегреят бушоните!

Автор: Александра Топчиева
Дизайн: Цветелина Калчева

Източник:smartigraphs.com

Вашият коментар