Международният ден на свободния печат – ДНЕС

Какво означава „свобода на медиите“ и  „свободен печат“ ? Тези две понятия се обединяват в „свободата на словото“.  Това не е термин, отнасящ се само до медиите. Свободата на словото е признак и за свободно общество и ценност, чийто смисъл е да обогатява демокрацията, да поощрява мисленето, размяната на идеи, дори са сблъсква различни възгледи.

За съжаление медиите в България отдавна нямат лукса да работят свободно и въпросният „празник“ е леко заменен с PR кампании и инициативи  за почистване на градинките и пространствата около блоковете.

Целта, която си поставят организаторите на Световния ден на свободата на печата- „Репортери без граница", е да се повиши информираността за значението на този феномен и да се напомня периодично на правителствата по света, че имат задължение да спазват и подкрепят правото на свобода на изразяване, залегнало във Всеобщата декларация за правата на човека.

Трябва да се борим за свободата на словото и в печата и в битието. Дано успеем!

За автора

Вашият коментар