ПУ става домакин на Национална студентска конференция

За втори път форумът се организира без такса за участие, значимите доклади ще бъдат включени в специално електронно издание

„Маркетингът и международните икономически отношения в съвремието – тенденции, перспективи и предизвикателства“ 

Това е надсловът на Националната студентско-докторантска конференция, организирана от катедрата „Маркетинг и международни икономически отношения“ към Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“. Форумът ще се състои на 21 май /понеделник/ от 10:00 ч. в зала „КОМПАС“ на Ректората.

За втори път конференцията се провежда без такса за участие, споделиха организаторите. Целта им е студенти, докторанти и млади учени от различни висши училища да представят постигнати научни резултати, нови идеи и намерения за бъдещи съвместни проекти. 

Маркетинговият панел на конференцията се реализира по проекта „Маркетингови комуникации и изграждане на конкурентни предимства от висшите училища“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към Пловдивския университет“. Тематичните направления в тази част са: „Маркетингът във висшето образование“; „Маркетингови комуникации“; „Маркетингов мениджмънт“ и „Потребителско поведение“. 

Втори панел, посветен на международната икономика, включва направленията „Световна икономика и международна търговия“, „Международни пазари" и „България в световното стопанство“.

Както и на предходния форум, организиран от катедра „Маркетинг и МИО“, освен с безплатно участие, студентите и докторантите ще бъдат стимулирани с получаване на сертификат, а значимите представени доклади ще бъдат включени в специално електронно издание, отново без такса. 

Председател на организационния комитет на конференцията е проф. д-р Велин Станев, а участници са преподаватели и докторанти от ПУ „Паисий Хилендарски“ и УНСС.

За автора

Вашият коментар