Среща – разговор с декана на Философско-историческия факултет на ПУ

Темата е „Творчески градове и регионално наследство“ и посветена на град Габрово, приет в мрежата на ЮНЕСКО през 2018 г.

Среща – разговор с декана на Философско-историческия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проф. Красимира Кръстанова на тема „Творчески градове и регионално наследство“ ще се проведе утре, 18 април, от 18:00 ч. в АКЕА „Медиатор“ на ул. „Гладстон“ №1, офис 30. Входът е свободен.

На срещата ще се говори за целите и потенциала на град Габрово като Творчески град, приет в мрежата на ЮНЕСКО през 2018 г. Ще бъдат дискутирани творчеството и културните индустрии като двигател на развитие, какви са творческите градове и има ли такива в България, както и какви са възможностите за подобряване на градския живот чрез културни дейности.

През 2004 г. ЮНЕСКО учредява мрежата „Творчески градове“, за да създаде връзки и да разкрие възможности за взаимодействие и сътрудничество между градовете, които разбират и включват творчеството и културните индустрии като двигател на градско развитие. Това е начинът, по който светът се изправя пред проблеми на развитието като бедността, неравенството и влошаването на околната среда, разказват организаторите на срещата – АКЕА „Медиатор“. 

С оглед на това, че понастоящем повече от половината от световното население живее в градските райони, ЮНЕСКО осъзнава, че градовете са дом на хора от най-различни среди. Културните дейности ги отварят за обмен, създаване и иновации, като им позволяват да решават проблемите, които забавят развитието на градската общност и ограничават качеството на живот на жителите.

Тази рамка се основава на разбирането, че културата, основана на четири основни принципа: идентичност, многообразие, креативност и гражданско участие, спомага за създаването на основа за съвместно съществуване, като подкрепя усвояването на общи ценности в обществото и постигането на социален и икономически напредък.

Проф. Красимира Кръстанова е част от изследователския екип по проект „Творчество и труд“ на LabSic – Лаборатория за изследвания върху информацията и комуникацията към Université Paris 13, с който Габрово се обявява за творчески град. Тя е доцент по етнология в Катедра „Етнология“ на Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Основател е на Фондация „Стойна Кръстанова“.

Като изследовател проф. Кръстанова работи в областта на материалното и нематериално културно наследство, културни технологии, идентичност, художествените практики, както техните социални аспекти и употреби във връзка с културните политики и културния туризъм. Взима участие като експерт или ръководител в национални и международни проекти като CU TENDA, „Локалното наследство – ресурс за местно развитие“ и др. Публикува книги, множество студии и статии в национални и международни научни издания.

За автора

Вашият коментар