В Пловдив предстои нов етап от кампанията „Грамотни ли сме?“

На 21-ви октомври ще се проведе есенен етап за 2016 г. от кампания „Грамотни ли сме?“. Кампанията ще провери нивото на грамотност на участниците, свързана с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до съответния им етап. Тестовите варианти за трите възрастови категории (IV клас, VІІ клас и ХI – ХІІ клас) са съобразени с образователната степен на учениците.

Всеки от тестовете е разработен в 4 модула, като разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип ще провокират участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.

Състезанието ще се проведе в сградата на ОДК, бул. „Шести септември“ №193, на два етапа – сутрин и следобед в извънучебно време. След оповестяване на резултатите на най-добре представилите се ще бъдат раздадени награди.

 

Вашият коментар