Валидиране на неформалното учене

Обучителен семинар на тема „Валидиране на неформалното учене“ ще се състои от 12 до 14 юни 2014 година в Бургас.

Този семинар е първият от редица обучителни семинари, в партньорство с фондация „Фридрих Еберт“, по стратегически приоритети на Национален младежки форум.

През 2012 г. и 2013 г. Национален младежки форум и Фондация „Фридрих Еберт” организираха поредица от кръгли маси, обучения и  Национална младежка конференция. Тематичните линии, които дискутираха събитията бяха съсредоточени върху младежката безработица, гражданскa активност, обучения за изработване на социални политики и стратегиране. Заключенията от кръглите маси и националната младежка конференция бяха включени в политическите документи на НМФ, а младежите участвали в проведените обучения взеха активно участие след това както в тематичните работни групи на НМФ, така и в звеното от треньори на НМФ.

Така през 2014 година ще се проведат редица семинари по оформените приоритетни линии:

  • образование;
  • младежка заетост;
  • демографска политика, социално включване и борба с бедността;
  • гражданска активност;
  • устойчиво развитие;

Участници в обучителния семинар са млади хора на възраст между 16 и 29 години. Желаещите да участват следва да попълнят онлайн-формуляр за кандидатстване, не по-късно от 03 юни (понеделник) 2014 г.

Разходите за настаняване, храна и работни материали в обучението се поемат от организаторите. Участниците ще бъдат настанени в двойни стаи. Пътните разходи са за сметка на участниците!

Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 4 юни 2014 г.

За автора

Вашият коментар