Пловдив промени правилата за прием в детските заведения

Община Пловдив оптимизира правилата за прием в детските градини и ясли. Това се случва, след като в края на 2020 година Общински съвет-Пловдив прие изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини. Промяната ще влезе в сила още с първото за годината текущо класиране за прием на 26.01.2021г.

Промените са отразени в новото Приложение №2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии, на сайта dz-priem.plovdiv.bg, сектор „Нормативни документи“.

Според измененията нов критерий дава предимство на децата, които имат един и същ постоянен и настоящ адрес. Въвеждат се и:

  • промени в документите за доказване на критериите, които ще се проверяват служебно;
  • приемане на заверени с квалифицирани електронни подписи документи;
  • възможност за приемане на електронни документи и др.

При подаване на заявленията за кандидатстване родителите ще трябва да въвеждат допълнително данните за другите деца от семейството за проверка за изпълнение на условията по-ранен етап, а не при записването. Родителите, които вече имат подадени заявления, ще получат писма с указания на електронните си пощи, за да подадат нови заявления, след актуализирането на електронната система. Информацията ще бъде публикувана и като новина на интернет страницата на системата.

Свободните места за следващото класиране ще бъдат обявени до 18.01.2021 г.. Срокът за кандидатстване е 24.01.2021 г. за родителите, които изпращат онлайн заявления за кандидатстване на децата. За тези, които подават документи на място в желаната от тях детската градина или ясла, срокът е 21.01.2021 г.

Началото на кандидатстването за първа възрастова група за новата 2021/2022 учебна година (за родените през 2018 година деца) ще стартира след 19.03.2021 г., когато е срокът за обявяване на свободните места за първото основно класиране на 13.05.2021 г. Напомняме на родителите, че по-ранното кандидатстване не носи предимство – важно е само да бъдат спазвани крайните срокове за подаване на заявление.

За автора

Вашият коментар