Представиха резултати от неформална образователна програма в Младежки център Пловдив

Вчера в Младежки център Пловдив се проведе конференция по дигитално-медийна грамотност, на която бяха представени резултатите от образователната програма „Младите (въз)действат“. Програмата е насочена към преподаватели, педагогически съветници, директори, младежки работници и други представители на образователната и социална сфера и включва 13 обучителни модула на различни теми. Те са систематизирани в наръчник, предоставящ набор от неформални дейности, които могат да бъдат използвани в работата с младежи. Целта е участниците в модулите да придобият умения като работа в екип, вземане на решения, критично мислене и др.

В нейното реализиране взеха участие представители на Националната мрежа на младежките центрове, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, норвежката организация „Норсенсус медиафорум“ и програмния оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Представителите на младежките центрове в Пловдив, Добрич, Стара Загора и Враца, както и партньорите им, разказаха за своята работа по наръчника. Заместник-кметът „Спорт, младежки дейности и социална политика“ Георги Титюков, който е и ръководител на проекта, по който е създадена програмата, оцени високо постигнатите резултати и работата на екипа на „Младежки център Пловдив“. На събитието присъстваха и младежи от града и региона. През летните месеци те взеха участие в стажантската програма на младежкия център, която също бе съставена по „Младите (въз)действат“. Накрая те получиха и своите удостоверения за преминат стаж.

Образователният екип на ОП „Младежки център Пловдив“ продължава работата си по програмата „Младите (въз)действат“, като през октомври стартира набирането на нови участници.Програмата по дигитално-медийна грамотност се осъществява по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Изпълнение на проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Вашият коментар