Представят нова образователна програма за учители в Младежки център Пловдив

Нова образователна програма „Младите (въз)действат“ ще бъде представена на пръв път на 5 юни на  организирания от ОП „Младежки център Пловдив“ образователен форум „Извън формата“. Тя е базирана на опита на екипите на младежките центрове в страната в неформалното образование, дигитално-медийната грамотност и „меките“ умения.

Темата на това издание на форума е „Въздействай в Новото време“. Казусите в него ще провокират всички, работещи в образователната и социална сфера, да намерят различен подход към реалните потребности на децата и младежите. Системният фамилен психотерапевт Иван Павлов ще засегне темата за „Видимото и невидимото при работа с деца и млади хора“- как чрез преживелищен метод да се постигне по-задълбочен анализ на взаимоотношенията между децата, младежите и авторитетите.

Форумът е насочен към представители на училища и детски градини (директори, преподаватели, педагогически съветници), уредници на читалища и професионалисти, работещи с деца и младежи в образователната, социалната и културната сфера. Входът е безплатен, с предварителна регистрация тук.

Събитието е част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021 г.

Вашият коментар