Резултати от проведеното класиране за прием в детските заведения в Пловдив


За проведеното на 10 ноември 2020 година класиране бяха обявени от директорите на детските заведения общо 244 свободни места. От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) бяха 49.

За първа възрастова група – за децата, родени през 2017 година, бяха обявени 59 места. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група 39, за трета подготвителна група 51 и за четвърта подготвителна група – 46 свободни места. За обявените места кандидатстваха общо 531 деца.

Най-голям е делът на децата за яслените групи – 324. За първа група участваха в класирането 103 деца, за втора 60 деца и за подготвителните групи (за 5- и 6-годишни деца) общо 44.Въпреки наличието на значителен брой свободни места, броят на класираните деца е 94 (36 в яслените групи, 19 в първа група, 17 във втора възрастова група и общо 22 деца в подготвителните групи).

За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 16.11.2019 година.До края на 2020 година са предвидени още две класирания, които са съответно на 26 ноември и 15 декември.

При подаване на заявления за тях родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които се публикуват на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/

За автора

Вашият коментар