УХТ запази таксите за кандидатстване и обучение

Университетът по хранителни технологии запази размера на таксите за кандидатстване и за обучение през учебната 2022/2023 година, реши Академичният съвет.

С оглед Ковид кризата у нас и в световен мащаб, сериозните финансови проблеми, засягащи широки социални кръгове, както и намаляващия брой кандидатстващи у нас, резултат от демографския срив, таксите не бива да бъдат променяни спрямо миналата година, мотивира предложението зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. д-р Христо Спасов.

При кандидатстване за първия изпит ще се заплащат 52 лв., а за всеки следващ по 46 лв. При кандидатстване по документи таксата също остава 52 лв.

Бъдещите докторанти ще трябва да си предвидят по 120 лв. – по 60 лв. за специалния и за изпита по чужд език.

Обучението в професионални направления „Икономика“ и „Туризъм“ остава по 590 лв. за година, а за всички технически науки – по 820 лв.

Академичният съвет одобри и таксата за новата магистърска програма „Технология на виното и високо алкохолните напитки“, която ще се провежда под егидата на Международната организация по лозата и виното – OIV. Тя ще е в размер на 5000 евро годишно, като се очаква там да се записват и много чужденци.

Продължаваме традицията за намаляване таксите за обучението на студенти с отличен успех и без условни изпити, каза доц. Спасов. Според решението на Академичния съвет за втори курс редукцията е с 10%, за трети – с 15%, а за четвърти – с 20%.

Вашият коментар