МУ – Пловдив на водещо място сред висшите училища в България

Комисията към МОН за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, публикува Доклад с резултати от наблюдението на научната  дейност през 2019 година на общо 48 висши училища и научни организации в България.

В класацията на МОН за НИД Медицинският университет – Пловдив заема лидерската IV позиция в общата класация, както и в класацията по ефективност, която отразява научните резултати. Тези оценки нареждат Университета сред водещите научни организации, които дават облика на българската  наука.

Медицинският университет – Пловдив заема престижното II място в класирането по обществено и икономическо въздействие.

Като първи сред Топ 10 висши училища и научни организации в страната МУ – Пловдив е оценен за интензивната си научна дейност и отчетените резултати по критерий „Дял на научните резултати“, достъпни чрез режима на „отворен достъп“.

В резултат на тези факти в препоръките на Комисията ясно и категорично се предлага на Медицински университет – Пловдив да бъде даден статут на изследователски университет.

За автора

Вашият коментар