МУ – Пловдив на водещо място сред висшите училища в България

Комисията към МОН за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, публикува Доклад с резултати от наблюдението на научната  дейност през 2019 година на общо 48 висши училища и научни организации в България. В класацията на МОН за НИД Медицинският университет – Пловдив заема лидерската IV позиция в общата … Продължение