В Техническия в Пловдив млад учен работи с облаците

Радослав Фурнаджиев е един от 36-те докторанти в Техническия университет – филиал Пловдив и като IT-специалист здраво се е „вкопчил“ в големите информационни облаци.  Неговите интереси са насочени към големите изчисления, към сървърите, към компютърната инфраструктура. От няколко години той се занимава с интеграция на различни програмни приложения и ги изгражда в т.нар. облак. „Всеки може да вземе под наем сървъри от най-големите компании в нашата област – Amazon, Microsoft, Google. Те имат собствени големи центрове за обработка на данни, които общо се наричат облак. Така много бизнеси с минимална първоначална инвестиция могат да изграждат нещо ново с инфраструктурата, която им се предоставя наготово. В Техническия университет – филиал Пловдив  си направихме малка облачна среда с наличните двадесет сървъра. На тях сме качили платформа в която потребителят може да вземе част от нашите ресурси и да ги използва веднага.“ – обяснява Радослав Фурнаджиев.

Младият докторант решава да готви дисертация, за да разшири кръгозора си. Убеден е, че тази възможност му дава повече кариерни перспективи.  „Във фирмата имат очакване когато разработваш нещо, то да носи печалба. А в университета мога да се занимавам с неща, които не носят печалба и съм по-неограничен в мисленето си. Имам свободата да изследвам.  Не е задължително резултатите, които получа да са веднага приложими. Имам възможността да дам нещо ново в човешкото познание.“ – споделя той.

Общата насоченост на дисертацията му са облачните изчисления. Тя се казва „Изследване на архитектури и методи за тестване на контейнерни приложения, базирани на микроуслуги“. Контейнернизираните приложения са иновация от последните години. Това е нов начин за „опаковане“ на програмни приложения, за да се изпратят някъде да се изпълняват. Според докторант Радослав Фурнаджиев и научния му ръководител доц. д-р Митко Шопов дисертацията вече е почти готова. Той вероятно ще преведе дисертационния си труд и на английски език, за да достигне новото му познание до по-широк кръг от специалисти по света.

Добавената научна стойност на г-н Фурнаджиев ще бъде ценна там, където има нужда да обработват огромно количество данни за възможно най-кратко време. „Тези информационни пулсации ги има в много отрасли. Например при финансовите технологии и анализи, в медицината, индустрията. Искам да разбера и науча облачните технологии да работят по-добре за човека. Големите компании няма да ми дадат възможност да разгледам техните сървъри и хардуера им като цяло. Затова сме си направили образец на такава среда в университета. Така ще можем да разработваме нови програмни приложения, служещи на всички, които имат нужда от тях.“ – заключи младият научен работник.  

Вашият коментар