Жестовият език дава старт за успешна реализация

Българският жестов език, който бе разработен и признат със закон, дава старт за успешна реализация на децата и учениците с увреден слух. Министерството на образованието и науката подкрепя разработването на различни методически ръководства, образователни ресурси и технически средства, които подпомагат обучението от най-ранна възраст на децата със  слухов загуба и с други сензорни увреждания.

Това заяви заместник-министърът на образованието и науката д-р Мария Гайдарова пред участниците в първата по рода си в България международна научна конференция “Жестовият език в образованието и науката”. Тя посочи, че има разработени учебни програми по специални учебни предмети, както и че е издаден вече детски речник на българския жестов език (за специалисти и родители).  Мария Гайдарова подчерта, че хората, които имат увреден слух, са толкова точно пълноценни и ефективни, както и всеки друг човек, и могат да допринесат за развитието на обществото. 

По думите й приобщаването на тези деца в образователната система (не само в специалните училища, а и в останалите) е задача за цялото общество. В този процес важна роля имат академичната общност, опитът на преподавателите в специалните училища и неправителствените организации. 

Всяко дете трябва да се чувства специално в училище и да бъде подкрепено по най-добрия начин, смята тя. Заместник-министърът изтъкна, че по националния спортен календар на МОН всяка година се провеждат Ученически игри за деца с различни увреждания, подкрепят се и деца с различни таланти. Създадени са и облекчени условия за продължаване на обучението им във висши училища – предоставя се подкрепа и на студенти, и на докторанти. 

По време на конференцията учени от България, САЩ, Канада и Германия в рамките на три дни ще споделят практически опит и ще представят научни изследвания. Участниците коментираха значението на изучаването на жестовия език от хора, които няма проблем със слуха, ролята на преводачите и множество решения, които биха дали възможност на хората от  общността на глухите да са пълноценни членове на обществото.

За автора

Вашият коментар