Как физическата активност подобрява цялостните учебни процеси

Когато всички деца имат равната възможност за физическа активност, училището като цяло се развива по-добре. С други думи, постиженията на активните ученици помагат на учебната среда.В допълнение на това, тези показатели, по които едно училище бива оценявано, значително се подобряват, вследствие на физическата активност

ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНИТЕ КЛАСОВЕ СЕ РЪКОВОДЯТ ПО-ЛЕСНО

Когато децата са активни, това се отразява добре на самия клас. Физическата активност е добро средство за борба с проблемите с поведението в класовете. Проучвания показват, че програмите за физическа активност водят до подобряване на дисциплината в училищата. Краткотрайните физически активности подобряват концентрацията. Веднага след провеждането на физическа активност, с цел почивка от учебните занятия, децата демонстрират повишено внимание. Активните часове водят до по-добро цялостно поведение.

Активните деца се справят по-добреВ АКТИВНИТЕ УЧИЛИЩА НИВОТО НА ОТСЪСТВИЯТА Е ПО-НИСКО, А ТОВА НА УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ УЧИЛИЩЕ

Физическата активност има позитивен ефект върху присъствието в час. Вероятността за редовно присъствие при децата, занимаващи се със спортни активности е два пъти по-голяма отколкото тази при физически неактивните. Проучване, проведено сред "проблемни" ученици във Великобритания доказва, че след включването им в определена спортна програма, техните отсъствия от час намалели в сравнение с периода преди началото на съответната спортна програма. Шансът, физически активните деца и младежи да се задържат в училище, е по-голям. Извънкласното участие, в различни видове активности, спомага за ниския процент напуснали училище ученици.

ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ПОДОБРЯВА ЦЯЛОСТНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Увеличаването обема на физическите активности в училище (дори това да е за сметка на някои основни предмети) не вреди на цялостните учебни резултати. Повечето проучвания показват именно обратното – по-висок успех в писмените тестове. Всъщност, физическото благосъстояние може да повиши успехите с до 40%.

НЕКА ПОЛЗИТЕ ОТ АКТИВНИТЕ КЛАСОВЕ ЗАПОЧНАТ ДНЕС

Класовете имат голям шанс за подобряване на своите цялостни резултати чрез учебна физическа активност. Активните класове включват активни почивки, активно учене, както и различни други видове физически активности по време на деня. Защо има смисъл от активните класове? Учениците, участващи в краткотрайни забавни упражнения успяват по-лесно да се фокусират върху своята домашна работа, в сравнение с останалите. Дори само 5 мин умерена-до-усилена физическа активност могат значително да подобрят концентрацията в час. Проучванията показват, че физически активните класове подобряват своите резултати в сферата на математиката и хуманитарните науки (особено в четенето и правописа). Хубавото на този подход е, че той представлява един безплатен и забавен начин за повишаване дневното ниво на физическа активност у децата, като в същото време ги прави по-концентрирани и ангажирани с учебния процес.

Статията е част от Практически наръчник за преподаватели – „Родени да се движат- Активни училища“, изготвен специално за сдружение BG Бъди активен. В него е поместена информация в подкрепа на активните училища и е предназначен да служи като помагало за преподаватели, стремящи се към промяна.

За онлайн версия на този наръчник, както и за други материали на подобни теми, посeтете DESIGNEDTOMOVE.ORG/RESOURCES.

Още по темата можете да прочетете ТУК

Свържете се със Сдружение BG Бъди активен и задайте Вашите въпроси по темата на +359 876 723 377

За автора

Вашият коментар