Нели Попова-Коева: Музиката е най-доброто лекарство

Разговаряме с Нели Попова–Коева – директор на НУМТИ „Добрин Петков“, за предстоящата учебна година и предизвикателствата, които ще съпътстват учебния процес с оглед сложната епидемиологична обстановка. Какви мерки са предприети в Музикалното училище за опазване здравето на преподаватели и ученици, както и за нормалното протичане на учебните часове и извънкласната дейност, ще научите в интервюто, … Продължение

Как физическата активност подобрява цялостните учебни процеси

Когато всички деца имат равната възможност за физическа активност, училището като цяло се развива по-добре. С други думи, постиженията на активните ученици помагат на учебната среда.В допълнение на това, тези показатели, по които едно училище бива оценявано, значително се подобряват, вследствие на физическата активност ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНИТЕ КЛАСОВЕ СЕ РЪКОВОДЯТ ПО-ЛЕСНО Когато децата са активни, това … Продължение