В Колодрума младежи от международни клубове по колоездене ще обменят опит

След множество оспорвани волейболни и баскетболни двубои от началото на  2019 г.,  зала  „Колодрума“ отново отваря врати за колоездене

На 02.03.2019 г. младежи от спортни клубове по колоездене от Германия, Франция, Румъния и България ще се включат в проекта  “B.I.K.E. – Biking Innovation and Knowledge for Everyone”, одобрен за финансиране по програма Erasum+. 

Основната му цел е обмен на опит в областта на спортния мениджмънт с цел прилагане принципите на Европейския съюз за доброто управление в сектора на спорта и подпомагане на мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и състезатели от колоездачните спортни клубове в рамките на Европейския съюз.

Координатор и водещ партньор по проекта е Спортен клуб „Драг“, а партньори: Martigues Sport Cyclisme, MARTIGUES, Франция, SSV Gera 1990 e.V, Германия, Clubul Sportiv Intersport, Румъния и СУ „Летец Христо Топракчиев“, България, Божурище. 

В рамките на проекта ще бъдат представени нови механизми, свързани с доброволческия труд. В този раздел активно участие с положителни похвати ще демонстрират представителите на френският партньор. Като доайен в областта на социалното приобщаване и интегриране на различни социални групи, техният принос в методите за привличане на доброволци ще даде насока на останалите партньори.
Колоездачните спортни организации ще разгледат нови иновативни подходи за треньори и мениджъри, за подобряване качеството в управлението на спортните си отбори, създавайки повече стимули за по-масово участие.

Координаторът на проекта чрез ръководителя г-н Кузов, като  член на техническата комисия (Equipment Commission) на Международния колоездачен съюз (UCI) ще представи някои основни дисциплинарни правила в областта на допинга, управляване класирането на състезания и системата за ранглисти по точки в различни велосипедни дисциплини, включително шосе, писта, планинско колоездене и BMX, както за мъже, така и за жени, любители и професионалисти. 

Румънският партньор Clubul Sportiv Intersport ще представи  разработената от единствената на европейско ниво Академия систематична програма обхващаща три олимпийски цикъла / за 12 годишен период/ , обучаваща професионалните спортисти, както и деца – за здравословен начин на живот, прилагайки иновативни тренировъчни сесии.

Педагогическият подход като средство за надграждане на знания в спорта колоездене, ще бъде представена от представителите на германският партньор. Ще бъде представена германската структура за надграждащи курсове за категории на треньорите, която практика би могла да се пренесе и в останалите европейски страни – участници в проекта. Представителите на СУ „Летец Христо Топракчиев“ ще осъществяват подкрепяща функция в педагогическите подходи.

Ще се проведат демонстрационни сесии за  използване на специални приложения за провеждането на интерактивни дистанционни тренировки от целият свят с възможности за избор на трасе и степен на трудност. 

Чрез успешното изпълнение на всички предвидени дейности ще се достигне до постигането на заложените цели на проекта, а именно транснационално партньорство между спортните организации от Германия, Франция, Румъния и България във връзка с подпомагане на мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и състезатели от колоездачните спортни клубове в рамките на Европейския съюз.

Допълнителни подцели на проекта:

– Усъвършенстване на доброто управление в спорта колоездене;
– Насърчаване на колоезденето сред подрастващите и младежта – за борба с агресията, расовата дискриминация и нетолерантността в спорта;
– Подпомагане на деца от социални и маргинални групи за практикуване на колоездене;
– Популяризиране на колоезденето сред жените за борба с половата дискриминация и равните възможности в колоезденето;
– Насърчаване участия в спортни мероприятия, състезания и вело-походи сред природата;
– Насърчаване на етичен подход в спорта колоездене и борба с измамите при състезания;
– Създаването на успешни състезатели – шампиони от всички възрастови групи и дисциплини в колоезденето – спорт за всички

За автора

Вашият коментар